Kekki Consulting AB © 2019 • Updated 2019-02-02

Kekki Consulting AB - erfarenhet (utdrag)

Krishantering

- Övning SAMÖ 2018

- Övning RIS 2017 (RÖ Värmland)

- Övning TELÖ 13 (PTS)

- Övning NISÖ 2012 (MSB)

- Övning SAMÖKKÖ 2011 (MSB)

- Övning EE2010 (Energimyndigheten)

- Krisövningar med kommuner, landsting och med många

  olika privata bolag och branscher

- Krisledning – Operativt agerande steg 1-3

- Krisberedskap i företag och organisationer

- Krisledningsorganisation

- Informationshantering vid kriser

- Övningsmetodik vid krisledning

- Emergo-train undervisningssystem

  (för katastrofledning inom sjukvården)

Internationellt                            

- EU Operational Management Course (EU, SRV, DEMA)

- UN OCHA Civil Military Coordination Course (UN)

- Internationell utbildning för administrativ personal

- Utbildning för internationella insatser, insatsstyrka och chefsutbildning

- Allmän kurs inför arbete i katastrof- och konfliktsituationer (SIDA)

- Erfarenhet från internationella humanitära insatser 

Räddningstjänst / motsvarande

- Regional samverkanskurs (Värmland) 

- Högre Räddningstjänst Kurs, bl a kursansvarig

- Högre Civilförsvars Kurs

- Handledare Räddningstjänst Under Höjd Beredskap

- Handledare alarmering

- Samvirke på skadested (DSB, Norge)

Militärt/ Civil-militärt

- Officersutbildning 1980 – 89, avslutad med Krigshögskolans högre kurs

- Grund-och fortsättningskurs totalförsvar, (FHS IHT)

- PFF-övningen VIKING 2003

- PFF-övningen Nordic Peace 2003, 2002, 2001, 2000

- Säkerhetspolitik och Totalförsvar, grundkurs

- Humanitär Folkrätt, grund- och påbyggnadskurs

Min yrkesverksamhet har en lång tid varit inriktad

på utbildning, övning och krishantering i olika former.

Sedan hösten 2010 bedriver jag konsultverksamhet i

det egna bolaget

Kekki Consulting.

Övrigt


- Utbildningsmetodik

- PPS - Praktisk Projektstyrning

- Utveckling av grupp och ledare (UGL)  

- Ledarskap, Pedagogik, Psykologi, Sociologi, Socialpsykologi

- Fysiologi och träningslära

Veikko Kekki

Kekki Consulting AB