Sådant jag arbetat med (utdrag)

Har genomfört:

- utbildningar och övningar med krisledningar på taktisk, operativ,

  strategisk och normativ nivå liksom befattningsutbildning för

  grupper och individer

- deltagit i och varit projektledare under många sektorövningar och nationella

   samövningar liksom internationella övningar.

- utbildat och övat företagsledningar, koncernledningar, divisions- 
  ledningar, enheter, avdelningar, grupper och individer både hos

  privata näringslivet och hos offentlig aktörer, såsom myndigheter

  och kommuner

- har deltagit med aktiviteter i Almedalen

- har utbildat och övat hos transportföretag, infrastrukturmyndigheter,

  rederier, telekombolag, stadsnät, inom finanssektorn, inom energi- och 

  elsektorn, inom sjukvården, hos kommuner, länsstyrelser, bevakningsansvariga  
  myndigheter, centrala förvaltningsmyndigheter m.fl.

CV och referensuppdrag erhålles på begäran